کشف الاسرار مگو (لوگو)

تعریف دنیای‌آنالوگ در این بلاگ این است که به دور از دنیای صفر و یک کامپیوتر میایم راجع به چیزهایی از دنیای واقعی دورمون صحبت میکنیم طوری که برای عوام (عوام دراین بلاگ به معنی غیر‌کامپیوتری‌ها) هم قابل عرضه باشد. جنس قلم این دسته بندی ممکن است #جد یا #ناجد باشد و همه‌ی موضاعاتی که بشر دوپا میتواند به آنها فکر کند را شامل میشود:)

مشاهده مطلب

فوتر سایت